top of page

Teràpies Grupals

Acompanyament Terapèutic Corporal Integratiu 

L’acompanyament terapèutic corporal integratiu estarà present en els processos terapèutics dels infants, adolescents i joves de l’Enllaç, a través d’una proposta trimestral de treball psicorporal que es realitzarà en els grups de nens, adolescents i joves que s’imparteixen a l’Enllaç.

 

La metodologia que seguirem serà vivencial i participativa, a través del joc, la experimentació amb el propi cos, la presa de consciència, el descobriment d’un mateix, la respiració, el teatre i moltes tècniques més. La intenció és que els infants i adolescents trobin els propis recursos per autoregular-se emocional i conductualment. Des de l’espai psicorporal els ajudem a trobar la clau que els obri al seu propi món intern, contactant amb si mateixos més profundament, reconeixent-se com a essers únics amb un gran potencial creatiu a desenvolupar.

Treball de tríades de joc i relació

 A travès de la proposta per tríades volem potenciar la relació i la comunicació amb els iguals a través del joc i d’activitats lúdiques amb infants entre els 5 i els 7 anys.

A través del joc i de les seves accions l’infant posa de manifest el seu món interior, les seves pors, emocions i necessitats més profundes. Considerem que jugant, l'infant és capaç de ser creador i potenciar la seva personalitat amb total plenitud i llibertat, jugar és actuar i permet transformar el món en el que viu l'infant. 

 

 L'objectiu principal és la de potenciar i treballar les habilitats socials. 

Com a objectius específics també contemplem: 

  • Potenciar l'intenció comunicativa, augmentar la visió de l’altre com objecte relacional.

  • Millorar les activitats d’atenció compartida.

  • Treballar la tolerancia a la frustració i el temps d’espera.

  • Fer ús de la paraula per expressar les emocions afavorint una manera més adaptada i ajustada.

<<Jo crec en l’infant,

Jo crec en la forma original de ser de l’infant.

Jo crec en l’educador que respecta aquesta originalitat i favoreix la seva evolució.

Creure en l’infant és, en primer lloc, oferir-lo afecte i tendresa

per tal de fer costat al seu sentiment de seguretat necessari per al

desenvolupament de totes les seves funcions >>

Bernard Aucouturier

bottom of page