Teràpies corporals

Diafreo

La Diafreo és un mètode terapèutic d'integració. Parteix del cos per anar alliberant les tensions corporals i entén a la persona des d'una perspectiva global: física, energètica i emocional.

Tot i que totes les persones tenim els mateixos òssos i músculs, els nostres cossos són diferents, perquè la història de cada persona és diferent. Cada cos s'ha anat moldejant a partir de les respostes que la persona ha generat per adaptar-se al medi social i familiar en el que li ha tocat viure.

D'aquesta manera hem anat bloquejant algunes zones del nostre cos, hem après a inhibir certes respostes i a evitar informacions conflictives. O bé hem tingut que canviar subtilment una postura corporal per no sentir més un dolor físic.

Amb la Diafreo es busca l'harmonització integral de la persona; partint d'un treball corporal i alliberant les experiències i expressions guardades a les memòries corporals es pretén recuperar tant la salut física com l'emocional.

En diafreo s'estiren les cadenes musculars crònicament contretes, observant les compensacions que van apareixen en diferents punts del cos, utilitzant diferents postures.

 

Al deixar anar l'excés de tensió de la musculatura de la cadena posterior que sempre tendeix a estar escurçada, la cadena anterior, els músculs del davant del cos, sempre amb falta de to muscular, tindran la possibilitat de guanyar aquest to que els hi falta. I les articulacions deixaran de ser estirades pels músculs escurçats podent recuperar el seu lloc i la seva funció.

Amb tot aquest treball es vigila molt la respiració, intentant impedir que es produeixi un bloqueig. Aquestes tensions una vegada alliberades, expressades, acceptades i elaborades portaran a la persona a una major comprensió de si mateixa i al canvi.

Es realitzen grups de treball (vegeu apartat tallers), i sessions individuals (horaris a convenir, vegeu contacte a apartat tallers).

 

© Tots els drets reservats 2013

 Plaça Lesseps 31, entl 2a , 08023 Barcelona

montse.vallejo@lenllac.cat / Tel: 636 513 713