top of page

Psicologia per infants i adolescents

<< L’infant es desenvolupa mitjançant la vivència. A mesura que l’infant treballa a teràpia sota els seus sentits, el seu cos, els seus sentiments, les seves emocions i l’utilitat que pot donar al seu l’intel.lecte va recuperant una postura sana cap a la vida. >>

 

Violet Oaklander

​Des de la Psicologia Gestàltica, a través del joc, el moviment, les narracions, les representacions, la creativitat, i altres tècniques els infants connecten amb les seves emocions i vivències. Les fan conscients, aprenen a reconèixer-les i a responsabilitzar-se, a canalitzar-les i a descobrir tot el seu potencial. D'aquesta manera, sorgeix l'empoderament per deixar-se ser i desenvolupar la seva personalitat d'una manera sana. Tenim clar que l' infant fa el que pot per obrir-se lloc, per a sobreviure. L’empenta vital és cap al creixement.

A travès del vincle terapèutic, s'estableix una relació comprensiva, sense judicis, pacient i confiada on les nenes i els nens troben l'oportunitat de resoldre conflictes i dificultats que estàn vivint.  

Pel que fa als adolescents i joves, tenim present que els referents, el context, els llocs i els espais de relació orienten la seva reflexió, la seva crisi,  també el seu compromís i la recerca de la seva identitat. Cal mirar-los de ben a prop, el camí cap a la identitat és molt particular de cadascú i  cal tenir en compte que el conflicte i la confrontació formen part de la relació adolescent-adult.

 

L’adolescent necessita l’adult proper, sense intromissió,  que estigui al seu costat, ben disponible i donant-lo seguretat. 

 

<<Es tracta d’acompanyar, de con-sentir, de pensar juntament amb l’infant, amb l’adolescent, d’acord amb les seves necessitats i les seves possibilitats, deixant la distància que el permeti pensar, valorar i actuar per ell mateix. >>

Pau Lòpez Vicente

 

Què treballem?

Inseguretat, baixa autoestima, ansietat, pors, autoexigència,

immaduresa, problemes de conducta, manca de concentració,

problemes de socialització, dèficits en el desenvolupament,

trets depressius, trets obsessius, alteracions psicosomàtiques,

adopcions,TEA, addiccions i/o ús de pantalles, trastorns del vincle,

separacions de pares, dol,.... 

IMG_9162.JPG
IMG_4525.JPG
bottom of page