Grups d'adolescents

Psicologia per infants i adolescents

​Des de la Psicologia Gestàltica, a través del joc, moviment, representacions, creativitat, els nens experimenten les seves emocions i vivències i així els és més fàcil identificar les seves necessitats.

S' estableix una relació sincera,sense judicis, pròxima i confiada  on tenen l'oportunitat de resoldre conflictes i dificultats que està vivint. Donant eines i un major autoconeixement perquè desenvolupi la seva personalitat d'una manera sana.

Es fa conscient de les seves emocions, aprén a reconèixe-les i a responsabilitzar-se, a canalitzar-les i a descobrir tot el seu potencial.


Des de la Psicologia Sistèmica, s’enfoca  a la persona englobant-la dins del seu sistema familiar, en el qual hi ha establerts uns ordres i unes dinàmiques. Per això treballem conjuntament amb la família i amb l'escola.

Què treballem?

Inseguretat, baixa autoestima, ansietat, pors, immaduresa, problemes de conducta, manca de concentració, problemes de socialització, dèficits en el desenvolupament, trets depressius, alteracions psicosomàtiques, adopcions, separacions dels pares,....

 

De forma vivencial i lúdica es pretén que els nois i noies contactin amb les seves necessitats, experimentin i sentin.

El grup amb iguals mobilitza i ofereix l’oportunitat d’expressar-se, d’escoltar i ser escoltats, de donar suport, ens ajuda a afrontar els conflictes, descobrir nous recursos ,...

 

A través del treball corporal es poden deixar anar tensions, inseguretats, bloquejos, mobilitzar l’energia, prendre consciència, deixar-se anar i ser més espontani.

 

És treballen temes que interessen en aquestes edats: identitat, qualitats i capacitats, autoestima, contacte, expressar diferents emocions ( ràbia, tristesa , alegria, por, dolor,...), relació amb els pares, amics.  

 

La relació amb el terapeuta es molt important. Han de sentir que es un espai per a ells, amb llibertat per ésser i sentir sense ser jutjats.

És tracta de donar-se conte, un espai d’autoconeixement on aprendre d’un mateix divertint-se.

 

Grup quinzenal el 1r i 3r divendres de cada mes.

© Tots els drets reservats 2013

 Plaça Lesseps 31, entl 2a , 08023 Barcelona

montse.vallejo@lenllac.cat / Tel: 636 513 713