Grups d'adolescents i púbers 

<<L' adolescent va construint la idea de sentit a través del contrast d’idees, del debat i del qüestionament de tot allò que es dóna com a indiscutible.>> 

Pau Lòpez Vicente

 

Als grups terapèutics es pretén que les noies i nois contactin amb les seves necessitats, experimentin i sentin de forma vivencial i lúdica.

El grup amb iguals mobilitza i ofereix l’oportunitat d’expressar-se, d’escoltar i ser escoltats, de recolzar, ajuda a afrontar els conflictes, descobrir nous recursos ,...

Es treballen temes que interessen en aquestes edats: identitat, qualitats i capacitats, autoestima, contacte, expressar diferents emocions ( ràbia, tristesa , alegria, por, dolor,...), relació amb la família, sexualitat, identitat i gènere, pèrdues,relacions entre iguals...

© Tots els drets reservats 2013

 Plaça Lesseps 31, entl 2a  

08023 Barcelona

ainhoa.echebarria@lenllac.cat 

Tel: 660 219 218