Tallers i grups per adults

Diafreo

La Diafreo és un mètode terapèutic d'integració.

Parteix del cos per anar alliberant les tensions corporals i entén a la persona des d'una perspectiva global: física, energètica i emocional.

En Diafreo es pot treballar en sessions individuals o en grup.

Aquí a l'Enllaç es realitzen sessions de grup, que parteixen dels següents principis:

- Presa de contacte, estiraments i moviments del cos, presa de consciència corporal i integració de lo viscut, expressió emocional i harmonització

- .Es treballa amb grups petits, màxim 10 persones.

- La terapeuta va proposant diverses línies de treball, observant i oferint ajuda a qui la necessiti.

- Es proposen treballs de la cadena muscular, moviments concrets, treballs més energètics i que facilitin el treball emocional del cos i la seva elaboració.

 

Horaris de grups:Dilluns de 9.30 a 11h

                           Dilluns de 18 a 19.30h

                           Dilluns de 19.45 a 21.15h

Contacte :Empar Font (93 347 0986/ emparfont@telefonica.net)

                 Laia Rota (651 777 094/ laiarf@gmail.com)

© Tots els drets reservats 2013

 Plaça Lesseps 31, entl 2a , 08023 Barcelona

montse.vallejo@lenllac.cat / Tel: 636 513 713