Psicologia per adults

A la vida, sovint ens trobem amb situacions, sentiments i conflictes que no sabem com manegar. Ansietat, estrès, pors, depressió, baixa autoestima, inseguretat, dificultats de relació i de parella o soledat, són alguns dels motius per iniciar un procés terapèutic convertint aquesta dificultat en una oportunitat per créixer com a persones aprenent de nosaltres mateixos i les nostres capacitats.

El terapeuta Gestàltic és un acompanyant en aquest camí, que més que donar-te solucions, t'ajuda a que tu les trobis i les puguis crear en qualsevol moment que ho necessitis.


Com diu Claudio Naranjo:


”La teràpia Gestalt no és un conjunt de tècniques sinó la transmissió d'una actitud, d'una forma d'estar a la vida. Una tècnica es pot aprendre en un llibre però una actitud només la pot transmetre una persona”.​​

La base de la teràpia Gestalt són tres pilars:1.- Adonar-se: és entrar en contacte, de forma natural, espontània, en l'aquí i ara, amb el que un és, sent i percep.

2.- Presència: ser conscients i responsables de la pròpia vida i estar presents en tots els moments, ja siguin agradables o desagradables.

3.- Responsabilitat:  fer-se càrrec del que ens passa en cada situació.

“Només quan la persona s'adona del que fa i de com ho fa podrà canviar la seva conducta”.
 

Teràpies individuals

Són sessions d'una hora. Es treballa el ser conscients d’allò que ens impedeix o dificulta el creixement. Les sessions són un espai per retrobar-se amb un mateix i poder aprendre a identificar nous recursos per resoldre les dificultats que ens limiten i / o ens produeixen malestar.

 

Teràpies de parella

Moltes de les dificultats en la relació de parella venen donades per la manca de comunicació, dificultat en posar-se en el lloc de l’altre, no saber escoltar, no ser conscient de les pròpies necessitats, no saber dir que no, establir límits, demanar,...

 

Els conflictes i la infelicitat venen perquè estem l’un contra l’altre. Es tracta de remar plegats, amb la mateixa intensitat i en la mateixa direcció perquè el vaixell de la parella tiri endavant.

 

Donant-nos suport l’un a l’altre des de la comprensió, el respecte, la escolta. La teràpia ens permet adonar-nos de tot el que ens ha separat, de tot el que no s’ha expressat i redescobrir l’altre i a nosaltres mateixos. Sumant s’enriqueix la relació, el vincle.

© Tots els drets reservats 2013

 Plaça Lesseps 31, entl 2a  

08023 Barcelona

montse.vallejo@lenllac.cat 

Tel: 636 513 713