top of page

Psicopedagogia i Reeducació 

Psicopedagogia

 

<< L’autoestima és una condició que repercuteix en l’aprenentatge,

si l’autoestima no es troba ben ancorada, l’infant no aprendrà tot i tenir

les capacitats cognitives preservades.

Una persona mancada d’autoestima es creu incapaç d’aprendre i

quan se sent incapaç, deixa d’esforçar-se o fins i tot deixa d’intentar-ho.>> 

Carme Thió de Pol

AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I REEDUCACIONS EN DIFICULTATS D’APRENENTATGE

En les sessions de psicopedagogia i reeducació donem suport a infants i adolescents que tenen dificultats d’aprenentatge o un trastorn específic d’aprenentatge.

En les reeducacions tenim una visió global de l'infant o jove. Així doncs, el pedagog i el psicòleg sempre treballen en equip tenint en compte ambdues parts. Precisament, és des d’aquest enfocament pluridisciplinar que ve el nostre nom: L’Enllaç.

Les dificultats a l’hora d’assolir els aprenentatges acadèmics freqüentment generen estats de frustració paralitzant. Per tant, independentment de l’edat que tinguin, comencem a treballar a partir del nivell que cadascú té assolit, per així anar guanyant confiança i seguretat, i poc a poc, anar avançant amb nous coneixements.

Aquest treball es realitza amb coordinació amb l’escola, per tal de realitzar un seguiment dels aprenentatges assolits i la consolidació dels mateixos dins de l’àmbit escolar.

EL NOSTRE MODEL

Tal i com deia Piaget, en l’aprenentatge hi ha d’haver un procés d’assimilació, un d’acomodació i un altre d’adaptació. No podem passar d’un nivell a l’altre, si no s’ha assolit correctament l’anterior. D’aquesta manera garantim un bon aprenentatge i resultats satisfactoris.

També creiem que per aconseguir un bon aprenentatge cal tenir en compte els interessos del nen, així doncs les reeducacions es realitzen a partir d’activitats adaptades al seu perfil i a les seves necessitats, aconseguint la seva complicitat.

OBJECTIU DEL TRACTAMENT

Durant les sessions tractem les habilitats bàsiques necessàries perquè es puguin assolir els aprenentatges i així garantir el desenvolupament del nen/a o adolescent.

El fet d’estimular l’atenció, la percepció, l’organització espai-temporal , la memòria i el domini de la motricitat manual, possibilita un bon desenvolupament i també constitueix una bona base on s’assenten els aprenentatges escolars i la personalitat. 

ÀREES D’APLICACIÓ DE LA PSICOPEDAGOGIA

 • Dificultats d’aprenentatge

 • Trastorn específic del llenguatge 

 • Trastorns específics d’aprenentatge

 • Estimulació del desenvolupament maduratiu

 • Manca d’atenció

 • Dislèxia

 • Dificultats d’expressió i comprensió lectora

 • Tècniques d’estudi

 

A QUI VA DIRIGIT?

El tractament reeducatiu va dirigit a nens i/o adolescents que presenten dificultats d’aprenentatge, així com altres trastorns que afecten directament al seu rendiment acadèmic.

S’entén per trastorn d’aprenentatge qualsevol dificultat en una àrea acadèmica on l'infant o adolescent presenta un nivell molt inferior al que correspon per edat, nivell educatiu o grau d’intel·ligència.

Els trastorns més freqüents afecten a:

 • la lectura

 • el càlcul

 • el raonament matemàtic

 • l’expressió escrita

Aquestes dificultats interfereixen en el rendiment escolar i en les tasques que requereixen el seu aprenentatge. La prevalença és d’entre un 10 i un 15% en la població d’edat escolar.

imatge_reeducació.png
bottom of page