Psicopedagogia i Reeducació 

Les sessions de psicopedagogia a l’Enllaç consisteixen en donar reforç als nens i adolescents que tenen dificultats d’aprenentatge.

 

Es realitza una valoració global de l’individu, tenint en compte el nivell escolar assolit, les circumstàncies familiars, la part emocional i psicològica. D’aquesta manera, el pedagog i el psicòleg sempre treballen en equip tenint en compte ambdues parts.

 

La majoria dels infants que presenten dificultats acadèmiques, tenen una baixa autoestima i molta frustració, ja que tot i els seus esforços no veuen els resultats esperats. En les nostres sessions de reeducació tenim molt present això, per aquest motiu comencem, tinguin l’edat que tinguin, a treballar des del nivell que tenen assolit, per així anar guanyant confiança i seguretat, i poc a poc, anar avançant amb nous coneixements.

 

Tal i com dèia Piaget, hi ha d’haver un procés d’assimilació, un d’acomodació i un altre d’adaptació. No podem passar d’un nivell a l’altre, si no s’ha assolit correctament l’anterior. D’aquesta manera garantim un bon aprenentatge i resultats satisfactoris.

 

També creiem que per aconseguir un bon aprenentatge cal tenir en compte els interessos del nen, així doncs les reeducacions es realitzaran  a partir d’activitats adaptades al seu perfil i a les seves necessitats.

 

En aquestes sessions tractem les habilitats bàsiques necessàries perquè es puguin assolir els aprenentatges i així garantir el desenvolupament del nen/a.

El fet d’estimular l’atenció, la percepció, l’organització espai-temporal , la memòria i el domini de la motricitat manual, possibilita un bon desenvolupament i també constitueix una bona base on s’assenten els aprenentatges escolars i la personalitat del nen/a.
 

Amb la psicopedagogia podem treballar: • Problemes d’aprenentatge

 • Estimulació del desenvolupament maduratiu

 • Manca d’atenció

 • Dislèxia

 • Dificultats de lecto-escriptura

 • Tècniques d’estudi

Psicomotricitat

Gràcies a la  psicomotricitat , hom crea una consciència sobre els moviments que realitza. A la vegada, existeix una estreta relació entre les funcions motrius, del moviment i de l’acció , i el desenvolupament de les funcions psíquiques.

Així doncs, treballem la psicomotricitat com a factor que facilitarà la millora en el desenvolupament maduratiu del nen/a.
 

A partir de la pràctica psicomotriu millorarem:

 • Coneixement de l’esquema corporal

 • Coordinació dinàmica

 • Equilibri

 • Sensibilitat corporal profunda

 • Orientació espaial i temporal

 • Ritme

© Tots els drets reservats 2013

 Plaça Lesseps 31, entl 2a  

08023 Barcelona

montse.vallejo@lenllac.cat 

Tel: 636 513 713