top of page

Logopèdia

Logopèdia

La logopèdia té com a objectiu principal treballar per atendre, assessorar, avaluar i tractar tot el que té a veure amb el llenguatge i la parla, ja que aquests dos temes tenen a veure amb la comunicació social i l’aprenentatge.


Creiem que el llenguatge i la comunicació són activitats vitals pel creixement harmònic de la persona i afavoreix el benestar i les relacions socials en el seu dia a dia.


Ens agrada treballar des d’una visió global de la persona, considerant important les seves inquietuds i interessos. 


Mitjançant el diagnòstic i tractament interdisciplinari entre les persones del nostre equip, i amb constant comunicació amb altres professionals, obtenim una visió global del cas, que ens permet realitzar un pla de treball individualitzat, a la vegada que integrador.

Veiem indispensable oferir un espai d’intercanvi comunicatiu amb les famílies, per poder parlar de tots aquells aspectes que preocupen i angoixen, relacionats amb les dificultats del desenvolupament i comunicació de l’usuari.
 

Logopèdia, adreçada a infants i adults:

  • Dislàlies

  • Retard de llenguatge i/o parla

  • Deglució atípica i respiració bucal 

  • Sordeses

  • Quequesa

bottom of page