top of page

La teràpia individual:

L'actitud de les terapeutes 

  • Generar una aliança terapèutica a partir del vincle afectiu i el contacte respectuós.

  • Empatitzar amb l’infant que arriba a teràpia i confiar en el seu propi procés, tenim en compte la confiança organísmica.

  • Acostar-nos al món de l’infant o l’adolescent que arriba generant interès pels seus interessos, pel seu canal comunicatiu, per la seva manera de moure’s i interactuar.

  • Estar en l’aquí i ara, treballant des del present.

  • Respectar el ritme de l’infant potenciant la seva llibertat i autonomia.

  • Practicar l’escolta present i activa lliure de prejudici.

  • Mantenir una visió sistèmica del cas, veure a l’infant com a una part del tot al que pertany; obrir la mirada a la família i als agents educatius del seu entorn.

  • Estimar i posar una intenció amorosa i ètica en i per a l’altre.

bottom of page