Psicomotricitat

 

 

 

La pràctica psicomotriu és una disciplina que permet a l’infant viure el joc espontani com un procés d’asseguració, el qual és fonamental perquè està basat en el plaer d’actuar i el plaer de viure el joc.

 

A través del joc i de les seves accions l’infant posa de manifest el seu món interior, les seves pors, emocions i necessitats més profundes. Considerem que jugant, l'infant és capaç de ser creador i potenciar la seva personalitat amb total plenitud i llibertat, jugar és actuar i permet transformar el món en el que viu l'infant. 

Així doncs, la psicomotricitat té com a objectiu la maduració psicològica de l’infant i el desenvolupament de la seva identitat, per mitjà de la via motriu, respectant la seva autenticitat i el seu ritme. És un tipus d’intervenció global que té en compte tots els aspectes que conformen la persona: aspecte afectiu, motor, cognitiu i social.

 

Què millorarem? 

  • Coneixement de l’esquema corporal

  • L'autonomia

  • Aspectes relacionals

  • L'autoestima

  • L'identificació i l'expressió emocional 

  • La comunicació i el desenvolupament del llenguatge

  • La consciència i el domini del propi cos

  • L'atenció i la concentració

  • El respecte a les normes i als límits 

  • La ressolució de conflictes 

<<Jo crec en l’infant,

Jo crec en la forma original de ser de l’infant.

Jo crec en l’educador que respecta aquesta originalitat i favoreix la seva evolució.

Creure en l’infant és, en primer lloc, oferir-lo afecte i tendresa

per tal de fer costat al seu sentiment de seguretat necessari per al

desenvolupament de totes les seves funcions >>

Bernard Aucouturier