top of page

Psicomotricitat

 

 

 

La pràctica psicomotriu és una disciplina que permet a l’infant viure el joc espontani com un procés d’asseguració, el qual és fonamental perquè està basat en el plaer d’actuar i el plaer de viure el joc.

 

Així doncs, la psicomotricitat té com a objectiu la maduració psicològica de l’infant i el desenvolupament de la seva identitat, per mitjà de la via motriu, respectant la seva autenticitat i el seu ritme. És un tipus d’intervenció global que té en compte tots els aspectes que conformen la persona: aspecte afectiu, motor, cognitiu i social.

 

Què millorarem? 

  • Coneixement de l’esquema corporal

  • L'autonomia

  • Aspectes relacionals

  • L'autoestima

  • L'identificació i l'expressió emocional 

  • La comunicació i el desenvolupament del llenguatge

  • La consciència i el domini del propi cos

  • L'atenció i la concentració

  • El respecte a les normes i als límits 

  • La ressolució de conflictes 

bottom of page